topic

Przemysł metalowy

topic

Handel i usługi B2B

personperson

Jerzy Kopytko
Wiceprezes Zarządu, Partner

topic

Budownicwo inżynieryjne i przemysł ciężki

topic

Media i telekomunikacja

topic

Energetyka konwencjonalna

personperson

Marzena Wójcik
Dyrektor

topic

Przemysł chemiczny

topic

Biotechnologia i ochrona zdrowia

topic

Elektrotechnika

personperson

Marcin Paprocki
Partner

topic

Górnictwo i surowce mineralne

topic

Przemysł papierniczy i tekturowy

personperson

Paweł Roszkowski
Wiceprezes Zarządu, Partner

topic

Odnawialne źródła energii

personperson

Dariusz Olszewski
Prezes Zarządu, Partner

topic

Transport i logityka

topic

Nieruchomości i wypoczynek

topic

Produkcja dóbr konsumpcyjnych

topic

Rynki kapitałowe i usługi finansowe