topic

Elektrotechnika

topic

Biotechnologia i ochrona zdrowia

topic

Budownicwo inżynieryjne i przemysł ciężki

personperson

Marzena Wójcik
Dyrektor

topic

Odnawialne źródła energii

topic

Przemysł metalowy

topic

Górnictwo i surowce mineralne

topic

Produkcja dóbr konsumpcyjnych

personperson

Paweł Roszkowski
Wiceprezes Zarządu, Partner

topic

Handel i usługi B2B

personperson

Marcin Paprocki
Partner

topic

Transport i logityka

topic

Energetyka konwencjonalna

personperson

Jerzy Kopytko
Wiceprezes Zarządu, Partner

topic

Media i telekomunikacja

personperson

Dariusz Olszewski
Prezes Zarządu, Partner

topic

Przemysł chemiczny

topic

Rynki kapitałowe i usługi finansowe

topic

Nieruchomości i wypoczynek

topic

Przemysł papierniczy i tekturowy