topic

Energetyka konwencjonalna

topic

Transport i logityka

personperson

Dariusz Olszewski
Prezes Zarządu, Partner

topic

Przemysł chemiczny

topic

Handel

topic

Biotechnologia i ochrona zdrowia

topic

Przemysł papierniczy i tekturowy

personperson

Jerzy Kopytko
Wiceprezes Zarządu, Partner

topic

Produkcja dóbr konsumpcyjnych

topic

Górnictwo i surowce mineralne

personperson

Paweł Wojtczak
Partner

topic

Rynki kapitałowe i usługi finansowe

topic

Budownicwo inżnieryjne i przemysł ciężki

personperson

Marzena Wójcik
Dyrektor

topic

Odnawialne źródła energii

personperson

Tomasz Truszkowski
Associate Partner

topic

Elektrotechnika

topic

Przemysł metalowy

personperson

Paweł Roszkowski
Wiceprezes Zarządu, Partner

topic

Media i telekomunikacja

topic

Nieruchomości i wypoczynek